NAPCSILLAG

HÍREK, ÖSSZEESKÜVÉSEK, FILMMOZAIK, STB.

A korábbi ÓZ A SÁRGA ÚTON 2 cikkben bemutattam Óz egyfajta “ördögi” próbára tételét, a sötétség és világosság harcát.
Óz a filmben a kis szárnyas majommal a sárga köves úton találkozik, ő menti meg az oroszlántól. A nyugati Oroszlán a kínai zodiák rendszerben a Majom megfelelője. A kék szín pedig a Vízöntő színe, így elképzelhetőnek tartok egy Oroszlán-Vzöntő tengelyt, hisz Óz is Uralkodóként jelenik meg a filmben.
Óz első lépése, hogy a kis majmot hazugságra veszi rá, ugyanis Óz nem mond igazat arról, hogy ki is ő valójában. Egy szemfényvesztő illuzionistaként bemutatott varázsló fekete ruhában.
Próbatétele folytatódik a kincseskamrában, mikor a Pegazusnál szívcsakrára rakott kézzel jelenik meg, megmártózva a kincsben. Persze Óz/James Franco első kiszemelt kincse egy arany kehely/Grál.
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/oz_a_hatalmas_-_oroszlan_tron_kincs_gral.jpg?80665695
Hogy miért is lényeges az arany Pegazus megjelenése?
1. – Az arany a Nap féme.
2.-  filmet 2013. március 14-én mutatták be az Angyalok városában, amikor a PanStarrs üstökös áthaladt a Halak tengelyén, haladva a Pegazus felé. A Nap (NAP/PAN) húsvétkor halad át látszólagosan a PanSTARRS útvonalán, mikor az üstökös már az Androméda közelében jár.
http://a57.foxnews.com/global.fncstatic.com/static/managed/img/fn2/feeds/Space.com/660/371/comet-pan-starrs-sky-map.jpg?ve=1
Ózt elküldi Evanora a Sötét erdőbe, hogy ölje meg, Glindát, a fehér boszorkányt.
Óz megy mendegél a sárgaköves úton, ahol egy romos porcelánvárosba ér, melyet a halál jár át.
Itt csatlakozik hozzá a porcelánbaba, aki ugyebár a BATMAN: SÖTÉT LOVAG – FELEMELKEDÉS filmben elsőként mászott ki a földi pokolból, akit a BATTLE LA-ban pedig a pokoli Angyalok városából mentenek ki, melyről az ÓZ A SÁRGA ÚTON 1-ben írtam.
Óz, a kismajom és a porcelánbaba eljutnak a félelmetes Sötét erdőn át a holtak birodalmába, a temetőbe.
Az alvilág a holtak országa, a holtak ura pedig Ozirisz volt Egyiptomban.
Oz/Ozirisz az éjszakai, horizont alatt levő Napisten (fekete Óz), Hórusz pedig a horizont feletti Napisten, aki sólyomként szárnyal az égen.
Mint írtam, a filmet a Nagyböjt kezdeti idejénél mutatták be, aminek végén Jézust megkísértette a Sátán, ami után pedig Jézus három nap és három éjjen át történő alvilágba szállása volt feltámadással és mennybemenetellel.
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/oz_a_hatalmas-_sotet_erdo_fele.jpg?34758066
Óz a temetőben egy oroszlánnál világosodik meg (akiről azt hitte jó, az rossz, aki rossz az pedig jó), amely napszimbólum és az Oroszlán csillagkép képviselője, mely a Nap háza.
A temetőben emberek hada és démoni majmok támadnak Ózra és útitársaira, akik futnak csak futnak, míg elérnek egy szakadékhoz, ahol Glinda azt tanácsolja Óznak, hogy ugorjon utána a szakadékba, hogy megmeneküljön.
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/oz_a_hatalmas_-_ugras.jpg?74701590
Mivel Óz a holtak birodalmában járt, érdemes megállni egy szóra, mert az Ózban itt egy hatalmas ferdítés van az alvilágba szállás, halál kapuján való átlépéskor történtekről.
A Tibeti halottas könyvben ennek éppen az ellenkezője olvasható, vagyis, hogy ne ugorj le a szakadékba és ne is menekülj, ne félj, hanem állj meg, meditálj, vagy éppen nálunk keresztényeknél kérjük az Úr segítségét, aki az Igaz Út. Voltaképp ami az Ózban be lett mutatva, annak Keanu Reevesnél a KIS BUDDHA filmben szöges ellentettjét láthattuk, amikor Keanut is megpróbálták letéríteni a megvilágosodás útjáról. Ha a félelem ösvényén jársz, mint Óz a filmben, az nem vezet a megvilágosodáshoz, megszabaduláshoz. Talán ez is volt a szándéka a filmet készítőknek. Ki tudja.
Mindezeken kívül a 2013-as ÓZ, A HATALMAS filmben a legnagyobb hibát ott vétették, hogy Óz történetét mint valóságot mutatták be, miközben az 1939-es ÓZ A CSODÁK CSODÁJA filmben Dorothy csak álmodja a történetet, egyfajta belső utazáson vesz részt, mikor a vihar által kiszakított ablak fejbe kólintja. Óz úgy kerül bele Dorothy álmába, hogy az álom előtt Ízisz és Ozirisz papjainak kristálygömbjeként mutatja be Marvel prof. neki az üveggömböt.
Marvel professzornál, aki később Óz szerepében jelenik meg, álom előtt egy fordított fekete pentagrammot láthatunk Dorothy fejénél, ébredésnél pedig egy világos színű, felfelé álló pentagrammot.
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/oz_es_a_kis_buddha_kepek.jpg?31853992
A KIS BUDDHA filmben hallható:
“Sziddhárta szeretete erejével és mély együttérzésével győzte le a démonok seregeit. Tudta, hogy addig nincs megszabadulás, amíg nincs bennünk könyörület minden más lény iránt.”
http://2.bp.blogspot.com/-86G31h60bGw/T92sCCyNP6I/AAAAAAAATyU/74OxOkhqCHM/s1600/Little-Buddha-Screencap_107x.jpg
Mivel ez a cikk húsvét vasárnapra, a vegán étrendű Jézus Urunk feltámadásának ünnepnapjára készült el, egy rész a tibeti halottaskönyvből:
“A húsevés vétkét megsemmisítő ige: szabhara óm, prabhara szváhá, óm abhirakhécsara húm. Ha ezt hétszer idézik, akkor a hús- és csontevés vétke semmissé lesz. Így szól a Szelíd Dicső, Mandzsusrí Gyökértantrája.”
Gondoltam beidézem, hogy jobban átláthatóvá váljon a HÚS-VÉT lényegi kérdése, ami miatt kialakult az a szokás, hogy húsvét előtti 40 napban nem szabad húst fogyasztani, ami az idővel szépen lassan megkopott, elhalványult.
A 40 nap csak az út egyik állomása, hogy a hívőket megpróbálja a húsevés vétkére tudatosítani, arról leszoktatni. Ítélni ezért a földön senki nem ítél, de az emberre minden ok-okozatként karmában visszaszáll ebben és a következő életekben, vagyis az Univerzum törvénye szerint mindenki azt kapja, amit ad. Aki másnak vermet ás, maga esik bele, mondja a közmondás. Ne legyen a testetek temető. 40 nap a böjt, hisz a 40 vénuszi szám, ami a szeretet csillaga/bolygója, amely pentagramm formájában Dorothynál is megjelenik. Először egy úgynevezett hazug fekete ruhás álmágusnál a fordított, aztán egy fehér mágusnál a normál pentagramm.
Az már megint egy érdekes fordulat, hogy a húsvétnél vonul a Vénusz a Nap mögé, amikor hajnali csillagból esti csillaggá változik.
Az Ózban történő alvilágba szállás és a Nap közti kapcsolatot, Napba menetelt megérted, ha összerakod az Ózt eljátszó James Franco szerepeit, ugyanis a THE WICKER MAN filmben Nicholas Cage tűzben elégése után James Francot hálózták be a sziget csábító némberei, a soron következő áldozatként.http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/rejtelek_szigete_kepek_2.jpg?21101327
A KNOWING/KÉPLET filmben, melyben Jézus az Út az Élet és az Igazság, a kiválasztott gyermek leállt a húsevésről és meghallotta a hívó szót.
A Nap és az éjszaka kapcsolatát megtalálhatjuk az ÓZ, A HATALMAS rendezőjének 30 DAYS OF NIGHT filmjében is, melyet az előző cikkben mutattam be.
Indulj el a sárgaköves úton, hogy elérj a smaragdvárosba. Legyél bátor, legyen szíved, légy bölcs és okos, mint Dorothy álmában szereplő karakterek egy-egy megnyilvánulásainál.
http://2.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/SyJ_8sxTGII/AAAAAAAAEPk/OwY88eGxfVM/s400/Yellow-Brick-Road-starting-.jpg
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/james_franco_sarga_utja.jpg?35254038
Még egyszer leírom ,a szakadékba nem leugrani, hanem Krisztus felé menetelni, aki olyan mint a Nap. Krisztuson keresztül vezet az Atyához az Út. Krisztus EGY az Atyával, az Atya naprendszerbeli képviselője pedig a Nap, a Tűz, a Fény, ahová az elhunytak lelkei mennek a Holdon át, ha arra méltónak találtatnak.
A Teremtő szavai pedig a következőek a Teremtés könyvében:
“És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.”
Óz, Glinda és a porcelánbaba buborékban utaznak, elrepülve az elefánt és a smaragdok közt, elérve a várost védő burkot, melyen gonosz személy nem léphet át.http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/oz_a_hatalmas_-_a_fal_kepek.jpg?92367573
Óz népének a film szerint tilos ölnie, vagy ártania másnak, ahogyan Buddha szerint is addig nincs megszabadulás, amíg nincs bennünk könyörület minden más lény iránt.
Szent Kelemen írta a “Klementína szentbeszéde”-ben Szent Pétert idézve:
“Olajbogyón és kenyeren élek, amelyhez ritkán adok zöldséget”.
Péter Apostol I. levele 1/13-16:
”Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”http://4.bp.blogspot.com/-ts73fWy8EjA/T9FG8t-Q9wI/AAAAAAAACso/YXEq1XUKR7I/s1600/1121952nimated_stairway_to_heaven_black21112211212048.gif
http://4.bp.blogspot.com/-oQnfLPcp1dQ/UT1dNzI39dI/AAAAAAAAbc0/lWeML_rm3-Q/s1600/earth.jpg


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 222
Heti: 70
Havi: 4 692
Össz.: 1 322 689

Látogatottság növelés
Oldal: ÓZ A SÁRGA ÚTON-3
NAPCSILLAG - © 2008 - 2024 - napcsillag.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »