NAPCSILLAG

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Az Elenin földközeli pontja 2011. október 16-a (432 nap 2012. dec. 21-től), amitől 153 napra, 2011. május 16-án, a hírek szerint egy 656 láb méretű UFO-ra lőtt az orosz hadsereg Khabarovsk felett, melyről a http://hajnalhasadas.hupont.hu/345/elenin-kod-es-a-656 cikkben olvashatsz.
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/orosz_ufo_halaszat_656.jpg?76279412
2012. május 16-án mutatták be az ÉLET FÁJA című Terrence Malick filmet.
Jézus szavai:
“Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam!”
“Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
A ki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy ki ki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. (János 6/47-54)
János 6/56 - A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.
    2011. máj. 16. ---> 64 hét (kereken) ---> 2012. aug. 06.
AUG. 06 = Jézus Urunk színeváltozása napja, amely napon atomot robbantottak a Nap ellen lázadók a japán (felkelő Nap országa) Hirosimában, és amely napon bejelentik David McKay-ék, hogy az élet nyomait találták marsi meteorban, melyet egy nappal rá Bill Clinton is bejelent, évekkel később pedig bejelentik, hogy nem biológiai eredetűek a szénvegyületek.
A legújabb hazugság tanulmányban már azt is leírják, hogy a Marson nem az élet termeli a metánt, hanem meteorok viszik a légkörbe.
A 656-os számsorozat megjelenik Tikal piramisainál, Go-Low-nál, a Mars arcnál, Betlehem rácspontértékében, de állítólag érkezett a Naprendszerbe egy vagy több KÉK űrhajó is a Kos csillagképből, 65.6 fényév távolságból, amiről azóta is csend van. A Kos jelképezi a bevonulást Jeruzsálembe, ami ugyebár Hyerosolyma, vagyis Szent sólyom, melyet eredetileg magyarok alapítottak.
A MAGYAR BIBLIA könyvben olvashatod:  “Szövetséget kötöttem veled KOSI EM-BAR a Fokos erejével. A Föld ura lész mindaddig, míg hűséggel szolgálod és megtartod szövetségemet.”
A könyv szerint a Kos csillagképből, a Kezdet Világából érkezett a Földre a szárnyas égi KOS is, akit IZ-TEN rendelt az EM-BAR mellé, az élet kezdetének irányítójául.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/carl_munck_656.jpg?76531968
Nos a MARS ARC-ba és több ősi építménybe kódolva van a 656-os szám.
2012. aug. 06-án, a GOOGLE egy gerelyhajítós képet készített, amelynek jobb és bal oldalán 6-6 égő fényt láthatunk, a gerelyhajító pedig a két 6-os közt, 4-et mutat, vagyis 646. A kép hátterét pedig lilára színezték. Egy embernek 5 ujja van, így 656 lenne, de akkor miért rajzoltak 4 ujjat? És miért pinokkiós az orra a gerelyhajítónak, ha Pinokkiónak a hazugságkor nőtt az orra? Vagy valaki nem tud rajzolni, vagy valamit közölnek, amely az igazsággal, igazmondással függ össze? Érdemes megfigyelni, hogy az aug. 06-án átszúrt “O” betű köré, aug. 05-én 8-ast rajzoltak.
                                 6x4x6 = 144
http://www.google.hu/logos/2012/javelin-2012-hp.jpghttp://www.google.hu/logos/2012/swimming-2012-hp.jpg
    http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/432_napfolt.jpg?21384564
http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2012/08/11-panel-mosai-clsup-050812-A1-580x493.jpg
2012. aug. 06-án, a CURIOSITY/KIVÁNCSISÁG landolt a marsi Gale kráterénél.
http://www.spaceweather.com/images2012/06aug12/chute_strip.jpg
Roppant érdekes az esemény időzítése!!!
10 nappal korábban, 2012. júli. 27-én elkezdődöt az XXX-es londoni olimpia, ahol bemutattak egy óriás gyermeket.
2012. július 27-én dokkolt az ISS-nél a japán Kounotori teherszállító is, melynek jelentése GÓLYA.
http://www.supertorchritual.com/underground/images/ss12/7-27-2012-Kounotori-ISS.jpg
A gyermekáldásról és a gyermekről az ISTEN KAPUJA 3 - OLIMPIA cikk elején látható kép, a gólyáról pedig a A KILENCEK 1 cikkben írtam:
“A gólya a születés és az újjászületés jelképe, mivel vándormadár, s visszatérte egybeesik a természet újjászületésével. A tavasz jövetelére, az új életre utal. A néphit szerint ismeri az élet forrását, onnan hozza a gyermekeket, ill. a lelküket. Az Angyali üdvözlethez kapcsolódik, mert ahogy a gólya a tavasz, a születés hírnöke, úgy jelezte az angyal Krisztus jövetelét Szűz Máriának. A sassal, az íbisszel és a gémmel együtt a csúszómászók, a kígyók pusztítója, s mint ilyen, szoláris madár. A Gonosz ellenfele, következésképp Krisztus szimbóluma. Az angyalok és a kelta túlvilági hírnökök gólyaszárnyakat viselnek, azonkívül a gólya a kereszténységben a tisztaság és a szűziesség szimbóluma.”
Érdekes a párhuzam. Az égben egy gólya száll az ISS/ISIS-re, a földön pedig bemutatnak egy gyermeket az XXX-es olimpiai játékokon, ahol megjelenik a nyári napfordulón született, jelenleg XXX éves Vilmos herceg és neje Katalin hercegnő.
Amint a földön, úgy a mennyben. Az égben a Nap újjászületik, a földön pedig egy gyermek születik. Érdemes figyelembe venni, ha elfogadtuk a tényt a végidős játszmáról, hogy Jézus visszatérése, második eljövetele nem leszületéssel történik.
Az XXX-es olimpia megnyitóján bemutattak nekünk egy FÁT egy dombon, amely, mint már többször írtam, az ÉLET FÁJA megjelenítése. Jézus Krisztust az Élet fájára, a keresztfára szegezték fel, immáron 2000 éve. A domb a fával, melyből emberek másznak elő, a wikipedia szerint a GLASTONBURY TOR-t jeleníti meg.
“A model of Glastonbury Tor was incorporated into the opening ceremony of the 2012 Summer Olympics in London.”
http://www.supertorchritual.com/underground/images/12b/Olympic-opening-Babel-2.jpg
http://www.supertorchritual.com/underground/images/12b/Olympic-opening-Babel-3.jpg
Mivel Mihály a paradicsom őrzője és a végidőkben ő viaskodik a sárkánnyal:
“A középkorban Glastonbury szerzetesei Szent Mihály arkangyal tiszteletére templomot építettek a Tor tetején, ezt azonban egy földrengés lerombolta. A ma itt emelkedő torony egy későbbi templom maradványa, amelyet az elpusztult épület helyén emeltek. A szerzetesek így akarták a kereszténység szolgálatába állítani a pogány Tort. A legendák úgy tartják, hogy itt rejlett a titokzatos föld alatti birodalom, Annwn bejárata, amelynek ura Gwyn ap Nudd, a tündérek királya volt. Amikor a 6. században Szent Collen meglátogatta Gwynt a Toron, egy titkos bejáraton haladt át, majd egy palota belsejében találta magát. A kísértéstől tartva szentelt vizet szórt maga köré, mire a palota eltűnt, Collen pedig egymagában állt a puszta sziklán.
A Tor lábánál egy réges-régi kutat találunk, melynek halk csobogása a szívdobbanás hangjához hasonlítható. Mivel vizét a vas-oxid vörösre színezi, Véres kútnak is nevezik. Leginkább mégis a Kehely kútjaként emlegetik, annak a mondának az alapján, amely szerint itt rejtették el (ebbe dobták), a felbecsülhetetlen értékű Szent Grált.
Ebből a legendás kehelyből ivott Jézus Krisztus az Utolsó Vacsorán. A kelyhet állítólag Arimateai József hozta magával Angliába. A Grálnak természetfeletti erőt tulajdonítottak, a Kerekasztal lovagjai sokáig hiába keresték.”
“ARTHUR neve tulajdonképpen Turkát, azaz bikát, tehát Bika embert, Tűz embert, Nap embert jelent, s szerepének a visszatérés szerves része. Mindaddig, amíg Arthur neve egyetlen kelta istenség nevéből sem eredeztethető, a magyar szókapcsolódások egyértelműen a magyar népek egyikének törzsi emlékeivel hozzák összeköttetésbe, ahol Arthur, illetve Artur a Nap megszemélyesítője éppen úgy, mint Toldi Miklós is, kinek neve ugyanebbe a mássalhangzós szócsoportba tartozik. Glastonbury az Arthur legenda egy fontos helye. http://www.magtudin.org/Arturlegenda%202.htm
Nos mivel némelyek az angol Vilmos hercegben az új Arthur királyt látják és az apja Károly herceg magyar vérségi kapcsolatáról beszélt Magyarországon Sólyom-nak, érdekessé válik a helyzet, ha tudjuk, hogy az olimpia megnyitója NIMROD volt a filharmonikusoktól.
Bizony, egy király emelkedik odaát, akinél a magyarok Ősatyját, a világ első királyát, Nimródot is felhasználják a játszmához. Régen a városépítő Nimród épített tornyot az emberiség felemelése érdekében, mely ellen néhányan fellázadtak, most pedig a másik nem éppen pozitív oldal kívánja az emberiséget egybe gyúrni. Az 2012-es olimpián a domb jelképezte az új bábeli tornyot, melynek tövébe a világ országainak zászlaját tűzdelték. Nimród idejében egy nyelvet beszélt az emberiség, amelyhez korunkban a magyar áll legközelebb, most pedig az angol nyelvet helyettesítették be a magyarral. Mint közben kiderült, Nimróddal kapcsolatban a valóság másmilyen, mint az a GENESIS könyvében szerepel, mindenesetre a kedves vakoló társaság tornyot épít magának, nekünk magyaroknak pedig egy szép falat, sőt a magyarok ősatyját már a vakolókhoz is kötik. Egy dologhoz roppantul értenek némelyek, mégpedig, hogy hogyan kell ellopni mindent mástól, azt a sajátjává transzformálva.
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/olympic-opening-babel-b.jpg?38680130
http://www.thetruthbehindthescenes.org/wp-content/uploads/2012/07/2012-london-olympics.jpg
                                 FOLYTATÁS A KETTESBEN
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 69
Tegnapi: 139
Heti: 437
Havi: 1 923
Össz.: 895 040

Látogatottság növelés
Oldal: A NAP, A HOLD, A MARS ÉS AUG. 06./1
NAPCSILLAG - © 2008 - 2018 - napcsillag.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »