NAPCSILLAG

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2012. júni. 17-én lefektettek egy ábrát, amely a 2012-es téli napfordulót, és az augusztus 04-ei időpontot mutatta meg. Írtam róla a TŰZ-SZER-ÉSSZEL 1 cikkben.http://3.bp.blogspot.com/-6n_7ur9bIAw/T-1HckxOF5I/AAAAAAAAAew/zqMW4MhhJqw/s400/santana6.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-6jlT7U2x37w/Tfu3PdtWHAI/AAAAAAAAGXQ/i5n4FLkT1x4/s1600/affiches%2Bfilms%2Byeux.jpg

Júni 25-én, 42 napra aug. 06-tól, szintén egy szemes ábrát, júni 25-től 16 napra pedig egy másikat, melyek szerepeltek a TŰZ-SZER-ÉSSZEL 2 cikkben.

http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/koronas_abra_feher_lo.jpg?47369007http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/2012_juni_09-es_abra_es_egy_korabbi.jpg?65107081http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/woodboroughhill2012_abra.jpg?89685171

2012. júli 29-én is volt egy szemes ábra, melynél megegyezik a farokvég, az augusztus 1-én elhelyezett ábráéval. A cropcircleconnector.com oldal az ábrákban szereplő kígyókat a Vénusz, vagy valamely másik bolygó mozgásával kapcsolja össze. A júni 9-ei ábránál szárnyas kígyókat mutattak koronával, 25-én pedig a Tej-dombnál található fehér lóhoz helyezték a csakugyan szárnyas kígyókat.

Szárnyas-, vagy Tollaskígyó volt Quetzalcoatl is, akinek visszatérését 2012-re datálták. Quetzalcoatl kapcsolódik a Vénusz bolygóhoz, melynek jelzője volt a Fényhozó, vagy más nyelven a Lucifer jelző. Érdekes, hogy Jézus magát is nevezte hajnali csillagnak, de a hajnalcsillagot adja annak is, aki mindvégig megőrzi cselekedeteit, vagyis annak aki győz (jel. 2/26-28., jel. 22/16. ). Gönczi Tamás könyvében olvasható, hogy a Tudást az égből lehozó Nap-hős Nimródnak, a Hunok és Magyarok ősatyjának, aki a mítosz szerint a Nap mellől jött le a Földre (Atyja pedig a Napban lakott), is volt a jelzője a sárkány, tollaskígyó, Óriás, párduc hős, stb., de ő volt a kapuban álló kapuőr és egyben a Nap, később az Orion is ( itt is kapu, ott is kapu ). A judeo-kereszténységben, ami mint már kiderült nem olyan juj de jó, Nimród negatív szereplő, a kígyó pedig a Teremtő által Ádámnak és Évának megtiltott Tudással volt kapcsolatban. A kígyó által evett a Tudás fája gyümölcséből Éva, Éva által pedig Ádám (AKI UGYE NEM VETT A FÁRÓL), melynek során kinyílt a szemük, kinyílt a tudatuk. A kígyó a jelenések könyvében már sárkány és sátán, míg a kínai nép mitológiájában a sárkány pozitív szereplő is. Egy biztos, valakik valamikor jól megkutyulták a dolgot, hogy a jövő generációinak szívébe a fél-elem legyen beültetve, attól függetlenül, hogy a Teremtés könyvében szereplő Isten által adott utasítás Ádámhoz és Évához szólt. Az Ótestamentum már arra is utasít, a zsidókhoz szólván, hogy “Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.”

Mi Magyarok mindig az égre tekintünk, mi vagyunk a Nap fiai, a Tudás népe, de nem borulunk le a Nap előtt. Egyiptomban Ré, a napisten leszállt a földre, és az ő kultuszának központja volt Heliopolisz, amelyet a tudás fellegvárának tartottak. Mikor a Nap a földön van, a Tudás is a földön van. A Nap, a Fény és a Tudás mindig kapcsolatban van egymással. Ozirisz örökölte Ré hatalmát, az égi Ozirisz (Orion) nálunk pedig Nimród a Nap-hős, aki csillagos fehér lovon, vagyis táltos paripán jött le a Földre, ahogyan Jézus Urunk visszatérésénél is fehér táltossal való visszatérés olvasható az Újtestamentumban, de a magyarok elődeinél a fehér ló kultusz általános volt, ők (és mi) voltak a Fehér-Ló Fiai. Hogy a Tudás újra a földre költözik, hogy a mi drága jó Turul madarunk ismét kitárja szárnyait, már nyilvánvaló. Ez ellen tenni nem lehet, csak próbálkozni.

http://3.bp.blogspot.com/-2ZrAPhp0ZtY/TrwURN-0lkI/AAAAAAAABbY/TZwhcNhUyXQ/s1600/Dieu+et+les+anges.jpg

Érdekes a Máté 13/24-30., ugyanis éppen az Ádám és Éva történetében szereplő Tudásfát/fügefát vonja bele Jézus visszatérésének példázatába, és azt mondja TUDJÁTOK:

"De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.”

I. Thessz. 4/16-17.
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Az augusztus 1-ei újabb szemes ábrában szereplő számsor a 7-8-14, ami attól függetlenül, hogy egy augusztusi bolygóállásra vélekednek, rendkívül érdekes, ugyanis az NGC-7814 spirál galaxis, amelynek rendkívül intenzív fényt bocsát ki a centruma, a Pegazus galaxisban található, ami ugyebár szintén lehet fehér ló.

http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/2012._aug_01-ei_abra.jpg?37371372http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/NGC_7814_Hubble_WikiSky.jpg

2012. aug. 02-án pedig egy spirált mutattak be. A spirálok a múltban a spirituálitással, újjászületéssel voltak kapcsolatban.

http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/kicsi/2012._aug._02-ai_spiral_abra_chalk_pit.jpg?42733654

Szintén 42 napra aug. 04-06-tól, 2012. júni. 23-25. Fabbricio/Olaszország http://vimeo.com/44922471

http://www.cropcircleconnector.com/inter2012/italy/Fabbrico2012a.html

http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/2012_juni_25_fabricio000.jpg?48725074

Jelenések könyve 14/14-19: "És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, a ki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld. És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala. Más angyal is jöve ki az oltártól, a kinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, a kinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei. Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába."

                          http://4.bp.blogspot.com/_DeutwC_pLZ0/TEKebs49AlI/AAAAAAAAEQo/8x1RS3AWrkc/s400/crop2.jpg

M. NIGHT SAYMAN író 2012. augusztus 06-án, Jézus Urunk színeváltozásának napján lép a bűvös 42. életévébe. Számos érdekes filmet írt, köztük a JELEK, HATODIK ÉRZÉK, SEBEZHETETLEN, UTOLSÓ LÉGHAJLÍTÓ, A FALU, ...

http://keszi.hu/boritok/jelek.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_DeutwC_pLZ0/TEKlBpPPaTI/AAAAAAAAERI/2HKKGYB9A10/s400/signs_ver3.jpghttp://img4.cherchons.com/457x640/166025942/Mel-Gibson-Coffret-La-Passion-Du-Christ-Apocalypto-Pack.jpg

Lukács 21/25, 27-29: "És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok. Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat".

Ezzel szemben az Ótestamentum: Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét (Mózes V. könyve 4. rész/9).

2012. aug 06-a érdekes módon kapcsolódik a DEVIL film premieréhez, a 69-es szám 10-szeresével. 69, az YIN-YANG, a RÁK, és NIMRÓD uralkodási ideje a Szír kereszténység könyve, a Kincsesbarlang szerint.

http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/42_eves_m_night_shyamalan.jpg?34927451http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/2012_aug._06-ai_csillagallas.jpg?81945414

2012. augusztus 2-ai felhívás szerint augusztus 06-án lesz a legmelegebb, vagyis ismét egy TŰZ/SZER-es napra készülnek. http://www.origo.hu/idojaras/20120802-riasztas-a-szinte-40-fokos-hoseg-miatt-kanikula-idojaras-elorejelzes.html

Ha hiszel a zsidók által kitalált mesékben, és engedelmes kis birkus vagy, akkor nem mész ki a Napra, mert még megéget. Tudod, a Nap, amely a fénye és melege által ad életet mindennek a Föld bolygón és azon túl is.

http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/1107_-_a_jo_es_rossz_harca.jpg?42454624

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 139
Heti: 423
Havi: 1 909
Össz.: 895 026

Látogatottság növelés
Oldal: NAPTUDAT ÚJRA REÁD SZÁLL
NAPCSILLAG - © 2008 - 2018 - napcsillag.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »